22 824 84 24

Regulamin Siłowni oraz zajęć Fitness Klubu KINETIC Medical & Fitness

 1. Każdy klient klubu jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Klubu.
 2. Korzystanie z siłowni jest możliwe jedynie w godzinach jej otwarcia:
  Poniedziałek – piątek 6:00 – 22.00
  Sobota – niedziela 9.00 – 19.00
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi i wskazówkami personelu Klubu Kinetic.
 4. Każdy członek Klubu korzysta z usług Klubu Kinetic na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko
 5. Wartościowe przedmioty prosimy zostawić w depozycie.
 6. Podczas ćwiczeń na maszynach i matach należy korzystać z ręcznika.
 7. Po skończonym treningu każdy Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku.
 8. Na siłowni oraz fitness obowiązuje strój i zmienne obuwie sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wejściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być dopasowane do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia.
 9. W przypadku urazu lub kontuzji należy niezwłocznie powiadomić pracownika fitness Klubu.
 10. Zabrania się spożywania posiłków na terenie siłowni.
 11. Zabrania się korzystania z siłowni osobom nietrzeźwym, zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów obowiązuje na terenie całego obiektu.
 12. Kluczyki do szatni wydaje recepcja klubu. W zamian za kluczyk należy zostawić karnet (gdy jest zakupiony) lub dokument ze zdjęciem (gdy zakupiony został bilet jednorazowy lub klient posiada abonament OK. system)
 13. W przypadku zgubienia paska z kluczykiem pobierana jest opłata w wysokości 100 PLN
 14. Karnety 4 i 8 wejść są ważne 30 dni od momentu zakupu.
 15. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązującego w miejscu publicznym.
 16. Klub Kinetic zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.
 17. Nie przestrzeganie regulaminu może spowodować rozwiązanie umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym. 
   

  REGULAMIN ZAPISÓW NA ZAJĘCIA

  1. Instruktorzy Klubu oraz zewnętrzni trenerzy personalni mogą prowadzić treningi indywidualne pod warunkiem zgody Managera Klubu oraz uiszczenia stosownej opłaty.
  2. Uczestnictwo w zajęciach grupowych dla Członków Klubu wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Klubu lub telefonicznie.
  3. Kinetic Medical&Fitness zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Klubu jest mniejsza niż trzy osoby.
  4. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na 4  godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie.
  5.Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa instruktor zajęć grupowych (dalej: „Instruktor”) może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.
  6. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w nich. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.
  7. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca lub znajdują się na liście rezerwowej, decydują wyłącznie pracownicy recepcji Klubu (nie Instruktor).

  8. W przypadku powzięcia przez Instruktora wątpliwości co do zgodności ilości osób na sali zajęć grupowych z ilością osób zapisanych na zajęcia, Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby, które na liście się nie znajdują.
  9. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora.

  REGULAMIN KART LOJALNOŚCIOWYCH

  1. Za każdy koktajl białkowy otrzymują Państwo pieczątkę - za uzbieranie 10 pieczątek mają Państwo gratis do wyboru - shake, kawa lub baton proteinowy.
  2. Karnet na koktajle białkowe - płacąc z góry za 10 shaków, otrzymują Państwo 20% rabatu.
  3. Utrzymując ciągłość ważności karnetu przez 5 miesięcy, na kolejny miesiąc dostaną Państwo 50% rabatu.

   

Zadzwoń Kontakt Menu